Mayors for Peace

60 jaar Hiroshima

Van 2005-2011 secretaris van de Johannes Wier Stichting geweest met speciale aandacht voor recht op zorg (ongedocuenteerden en gedetineerden) en medische ethische dilemma's. Verder worden nog lessen verzorgd voor Algemeen Militair Artsen en aanstaande tropenartsen voornamelijk vanuit forensisch geneeskundige invalshoek.

Sinds lang lid ven de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP, Artsen voor Vrede). In dat verband is op 6 augustus 2005 een tentoonstelling '60 jaar Hiroshimage' organiseerd waarbij burgemester van Vliet van Amersfoort de tentoonstelling opende.

Burgemeester van Vliet opent tentoonstelling over Hiroshima